• Tel.č.: 041/700 21 93
  • Email: info@studiobyvania.sk
  • Working Hours: 08:00-17:00

EXTERIÉR

Exteriér


Fasáda akéhokoľvek domu reprezentuje vkus svojho majiteľa a  je jeho vizitkou. Dom ako celok pôsobí vkusne, ak sú zladené materiály a farby celého objektu a jeho okolia. Navyše je veľmi dôležité použitie dlhodobo stálych a nanajvýš odolných materiálov, ktoré nepodliehajú vplyvom poveternosti a exhalátov. Naša ponuka preto zahŕňa všetko dôležité pre kvalitné realizácie a vkusný exteriérový dizajn a to fasádne farby, omietky, zateplenie, lazúry a laky na drevo a kovy, penetrácie, imitáciu pohľadového betónu a hrdzavých kovov, vonkajšie ozdobné profily, dekoračné obkladové kamene, lepidlá, hmoty pre škárovanie a pod.